Bank Spółdzielczy w Starogardzie Gdańskim : BANKOWY FUNDUSZ GWARANCYJNY

Bankowość ElektronicznaBankowość elektroniczna SGB

BANKOWY FUNDUSZ GWARANCYJNY

Depozyty zgromadzone w Banku Spółdzielczym w Starogardzie Gdańskim objęte są gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG).

Wysokość gwarancji BFG:
• jeśli kwota depozytów nie przekracza równowartości w złotych 100 000 euro – gwarantowana jest w całości,
• w przypadku środków na rachunkach wspólnych (np. współmałżonków) każdemu ze współposiadaczy przysługuje odrębna kwota gwarancji.

Zasady obliczania kwoty gwarantowanej:
• wszystkie środki zgromadzone w banku przez jedną osobę, niezależnie od tego na ilu rachunkach (np. lokat terminowych, bieżących, oszczędnościowo-rozliczeniowych), traktowane są jako jeden depozyt,
• podstawę do obliczania kwoty gwarantowanej stanowi suma środków ulokowanych na wszystkich rachunkach.

Ochronie podlegają imienne depozyty złotowe i walutowe:
• osób fizycznych,
• osób prawnych,
• jednostek organizacyjnych, które nie posiadają osobowości prawnej, ale posiadają zdolność prawną,
• szkolnych kas oszczędności i pracowniczych kas zapomogowo – pożyczkowych.

Jakie depozyty nie podlegają ochronie?
• Skarbu Państwa,
• instytucji finansowych, takich jak: banki, domy maklerskie, fundusze emerytalne, fundusze inwestycyjne, NFI, podmioty świadczące usługi ubezpieczeniowe,
• kadry zarządzającej bankiem oraz głównych akcjonariuszy (posiadających co najmniej 5% akcji banku)

W jakiej walucie wypłacane są środki gwarantowane?
Niezależnie od waluty, w jakiej nominowane są depozyty, wypłata środków gwarantowanych następuje w złotych.

(2014-04-24)
Lubisz tą stronę?


Nasza strona używa ciasteczek (ang. cookie). Korzystając ze strony wyrażasz
zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki.