Bankowość ElektronicznaBankowość elektroniczna SGB

Kredyt mieszkaniowy

Przeznaczenie

Kredyt może być przeznaczony na:

 • budowę, rozbudowę, przebudowę, remont, modernizację oraz dokończenie budowy nieruchomości mieszkalnej,

 • przebudowę pomieszczeń lub budynków niemieszkalnych na cele mieszkalne,

 • nabycie nieruchomości mieszkalnej,

 • przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu w lokal mieszkalny ,

 • zamianę nieruchomości mieszkalnej na inną nieruchomość mieszkalną,

 • wykup lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego stanowiących własność zakładu pracy lub mienie komunalne,

 • całkowitą spłatę terminowo obsługiwanych kredytów zaciągniętych na ww. cele,

 • refinansowanie nakładów poniesionych na ww. cele

 • inne cele związane z zaspokajaniem potrzeb mieszkaniowych,

 • cel dowolny - łącznie z jednym z celów kredytowania wymienionych powyżej.

Charakterystyka produktu

 • kredyt udzielany jest w złotych polskich,

 • okres kredytowania: do 30 lat,

 • standardowy udział środków własnych Kredytobiorcy wynosi 20% łącznych nakładów inwestycyjnych. W określonych przypadkach Bank może zaakceptować niższy udział środków własnych Kredytobiorcy.

 • istnieje możliwość stosowania karencji w spłacie kapitału

 • zabezpieczenie kredytu: hipoteka na nieruchomości, cesja praw z polisy ubezpieczeniowej nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych, inne zabezpieczenia.

Oprocentowanie i prowizja od kredytu - szczegóły w placówkach Banku Spółdzielczego w Starogardzie Gdańskim.

Lubisz tą stronę?


Nasza strona używa ciasteczek (ang. cookie). Korzystając ze strony wyrażasz
zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki.