Bank Spółdzielczy w Starogardzie Gdańskim : Kredyt w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym (ROR)

Bankowość ElektronicznaBankowość elektroniczna SGB

Kredyt w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym (ROR)

Przeznaczenie

Bieżące potrzeby konsumpcyjne.

Charakterystyka produktu

  • maksymalna wysokość kredytu jest uzależniona od wysokości wpłat na ROR, przy czym nie może być wyższa niż trzykrotność średnich miesięcznych wpływów na ROR z ostatnich trzech miesięcy,

  • kredyt jest udzielany w formie linii kredytowej, na okres do 12 miesięcy, przy czym po tym okresie następuje automatyczne odnowienie kredytu na następny taki sam okres i tę samą kwotę bez konieczności dokonywania spłaty oraz składania wniosku i podpisywania aneksu (max. okres kredytowania 5 lat),

  • kredyt może być udzielony Posiadaczowi ROR,  który:

    • posiada ROR w Banku przez okres co najmniej 3 miesięcy i zawarł umowę o prowadzenie rachunku. Do ww. okresu może być zaliczony również okres posiadania rachunku w innym banku, wówczas Posiadacz ROR winien dostarczyć Bankowi historię rachunku poświadczoną przez bank, w którym rachunek ten dotychczas posiadał,
    • przekazuje na ROR comiesięcznie dochody z tytułu zatrudnienia, emerytury, renty lub inne,
    • posiada udokumentowane źródło dochodów.

Oprocentowanie i prowizja od kredytu - szczegóły w placówkach Banku Spółdzielczego w Starogardzie Gdańskim.

Lubisz tą stronę?


Nasza strona używa ciasteczek (ang. cookie). Korzystając ze strony wyrażasz
zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki.